Gratis pleje og hjælp

Visiterede ydelser inden for pleje og omsorg er gratis for dig.
Disse tilbydes 24 timer i døgnet og dækker bredt. Nedenunder kan du se eksempler på visiterede ydelser.

PERSONLIG PLEJE
at komme op om morgenen
at komme i bad
at få morgenpleje (herunder mund- og neglepleje, barbering, frisering, make-up, påføring af plejeprodukter)
at spise og drikke
at få toiletbesøg
at få aftenpleje (herunder mundpleje, blive klædt om, påføring af plejeprodukter)
at komme i seng
at blive forflyttet/lejret ift. terminal pleje i døgnets 24 timer

PRAKTISK HJÆLP
madlavning
indkøb
tøjvask
rengøring

GRUNDLÆGGENDE SYGEPLEJE
medicindosering
medicingivning
træningsøvelser
sondeernæring

PSYKISK PLEJE OG OMSORG
skabe struktur i hverdagen
gennemgå post og højtlæsning af breve
planlægning og bestilling af transport
rådgivning og vejledning